podnoś swoje kwalifikacje

SZKOLENIA
Jak to robimy

Firma BIATECH sp. z o. o.  stosuje się do:

KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

O SZKOLENIACH

BIATECH Sp. z o.o. to firma z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie konserwacji, przeglądów i napraw sprzętu przeciwpożarowego. Kompleksowo obsługuje klientów w zakresie doboru urządzeń, serwisu oraz przygotowania dokumentacji. Nasze kompetencje oraz profesjonalizm potwierdzają setki klientów na terenie całej Polski korzystających z naszych usług, czy doradztwa, a także tysiące przeszkolonych konserwatorów sprzętu PPOŻ wykorzystujących swoje umiejętności zawodowe każdego dnia.

Wieloletnia obecność na rynku wzmacniana dynamicznym rozwojem stawia BIATECH w roli eksperta, od którego warto się uczyć. Dlatego od prawie 20 lat dzielimy się swoją wiedzą w ramach szkoleń dotyczących tematów, które są kluczowe w kontekście oferowanych przez nas produktów.

Działalność szkoleniowa

Działamy w oparciu o określony w KRS zakres działalności. Ponadto jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Posiadamy Certyfikat członkostwa Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, a także wdrożyliśmy i realizujemy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych PIFS SUS 2.0, czego potwierdzeniem jest Certyfikat wystawiony przez DEKRA Certification.

Nasi wykładowcy

Szkolenia prowadzone są przez uznanych specjalistów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń PPOŻ oraz inspektorów ochrony przeciwpożarowej, w oparciu o zaktualizowane krajowe i europejskie wymagania prawne czy zalecenia producentów. Nasze szkolenia cieszą się niezwykle dużą popularnością oraz uzyskują bardzo wysokie oceny uczestników.

Forma szkoleń

Oferowane przez nas kursy i szkolenia realizowane są w następujących formach:

– otwarte szkolenia stacjonarne – wydarzenia powtarzane cyklicznie, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem oraz zakresem tematycznym. Szkolenia są dostępne dla wszystkich zainteresowanych przedmiotowym obszarem wiedzy, realizowane w siedzibie firmy BIATECH.

– zamknięte szkolenia wyjazdowe – indywidualnie przygotowana oferta szkoleniowa, wyłącznie dla pracowników na terenie określonego zakładu pracy.

– szkolenia on-line:

Szkolenia prowadzone w formie wykładu on-line w czasie rzeczywistym – zagadnienia teoretyczne wraz z prezentacją filmów, obejmujących praktyczne aspekty badania hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych. Kurs zakończony jest testem wiedzy on-line.

  • konserwator hydrantów,
  • konserwator gaśnic

– szkolenia E-learning

Nauka odbywa się na platformie edukacyjnej BIATECH na podstawie obszernego i wartościowego kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej, zakończona testem wiedzy on-line.

  • konserwator hydrantów,
  • konserwator gaśnic.
  • konserwator pneumatycznych i elektrycznych systemów oddymiania
  • konserwator drzwi, bram i innych zamknięć ppoż.

Oferta szkoleń:

SZKOLENIE KONSERWATORÓW HYDRANTÓW
Teoretyczne i praktyczne szkolenie związane z prawidłowym badaniem wydajności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych, przeglądem węży hydrantowych oraz tworzeniem protokołów powykonawczych. Na potrzeby klientów przeprowadzamy również szkolenia obejmujące zakresem tematycznym wyłącznie hydranty zewnętrzne lub wewnętrzne (dotyczy szkoleń zamkniętych).

SZKOLENIE KONSERWATORÓW GAŚNIC
Kurs w zakresie okresowych przeglądów technicznych i napraw podręcznego i przewoźnego sprzętu gaśniczego, uzupełniony o zasady prawidłowego przeprowadzania przeglądów znanych producentów gaśnic.

 

SZKOLENIE Z OBSŁUGI I NAPEŁNIANIA ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH
Szkolenie ma na celu przygotowanie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do napełniania (azotem, CO2 i powietrzem) ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 do egzaminu teoretycznego i praktycznego przeprowadzanego przez UDT.

SZKOLENIE KONSERWATORÓW SYSTEMÓW ODDYMIANIA
Zakres tematyczny szkolenia szeroko obejmuje problematykę przeglądów i serwisów pneumatycznych i elektrycznych systemów oddymiania.

 

SZKOLENIE KONSERWATORÓW DRZWI I INNYCH ZAMKNIĘĆ PPOŻ
Na szkoleniu omawiane są wytyczne w zakresie ochrony ppoż. dotyczące drzwi i innych zamknięć przeciwpożarowych, a także ich właściwy dobór, montaż, przegląd i konserwacja.

 

SZKOLENIE KONSERWATORÓW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO
Tematyka szkolenia porusza głównie zasady prawidłowej instalacji i konserwacji oświetlenia awaryjnego wraz z wymaganiami technicznymi, doborem podzespołów i opraw awaryjnych oraz przeglądami.

SZKOLENIE KONSERWATORÓW STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH GAZOWYCH
Uczestnictwo w szkoleniu daje możliwość uzyskania odpowiedniego zakresu wiadomości niezbędnych do profesjonalnej obsługi systemu stałych urządzeń gaśniczych, a w szczególności systemów gaszenia dwutlenkiem węgla, na gazy obojętne (IG) oraz na gaz Novec.

SZKOLENIE W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI I MONTAŻU ZESTAWÓW POMPOWYCH
Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie odpowiedniego zakresu wiadomości niezbędnych do profesjonalnej i kompleksowej obsługi systemów podnoszenia ciśnienia wody, poprzez zapoznanie ich z budową, zasadą działania oraz serwisu zestawów pompowych.

SZKOLENIE KONSERWATORÓW SYSTEMÓW DETEKCJI GAZÓW NIEBEZPIECZNYCH
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników pod względem teoretycznym i praktycznym do badania i konserwacji systemów detekcji gazów niebezpiecznych.

 

SZKOLENIE W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ I PRZEPIĘCIOWEJ
Podczas szkolenia omawiana jest charakterystyka wyładowań atmosferycznych i związane z tym określenie poziomów ochrony odgromowej. Przedstawiane są także zasady projektowania zewnętrznej instalacji piorunochronnej oraz tworzenia stref ochronnych wewnątrz budynków.

TAK SIĘ SZKOLIMY

Kilka Zdjęć z Naszych Szkoleń

JAK TO ROBIMY

Tak robimy Nasze szkolenia

1

Część Teoretyczna

Na sali wykładowej, zagadnienia przedstawia jeden z naszych wykładowców.

2

Część Praktyczna

Część praktyczna odbywa się na terenie ośrodka szkoleniowego BIATECH

3

Sprawdzenie Wiedzy

Egzamin w formie testu.

4

Dokument Potwierdzający

Uczestnicy szkolenia uzyskują imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

POPROŚ O KONTAKT

Chcesz więcej informacji? Zostaw nam wiadomość.

10 + 8 =

NASI EKSPERCI

Wykładowcy i Eksperci Centrum Szkoleniowego BIATECH

Franciszek Średziński

HYDRANTY i GAŚNICE

Tadeusz Łozowski

HYDRANTY

Łukasz Jedliński

DRZWI I INNE ZAMKNIĘCIA PPOŻ.

Krzysztof Guryn

SYSTEMY ODDYMIANIA i SUGG

pl_PL