Hydranty

Firma BIATECH sp. z o. o.  stosuje się do:

KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

OFERTA SZKOLEŃ

Hydranty
Hydranty
Hydranty
Hydranty
Hydranty
Hydranty
Hydranty

O szkoleniach

BIATECH Sp. z o.o. to firma z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie konserwacji, przeglądów i napraw sprzętu przeciwpożarowego. Kompleksowo obsługuje klientów w zakresie doboru urządzeń, serwisu oraz przygotowania dokumentacji. Nasze kompetencje oraz profesjonalizm potwierdzają setki klientów na terenie całej Polski korzystających z naszych usług, czy doradztwa, a także tysiące przeszkolonych konserwatorów sprzętu PPOŻ wykorzystujących swoje umiejętności zawodowe każdego dnia.

Wieloletnia obecność na rynku wzmacniana dynamicznym rozwojem stawia BIATECH w roli eksperta, od którego warto się uczyć. Dlatego od prawie 20 lat dzielimy się swoją wiedzą w ramach szkoleń dotyczących tematów, które są kluczowe w kontekście oferowanych przez nas produktów.

Nasi wykładowcy

Szkolenia prowadzone są przez uznanych specjalistów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń PPOŻ oraz inspektorów ochrony przeciwpożarowej, w oparciu o zaktualizowane krajowe i europejskie wymagania prawne czy zalecenia producentów. Nasze szkolenia cieszą się niezwykle dużą popularnością oraz uzyskują bardzo wysokie oceny uczestników.

Forma szkoleń

Oferowane przez nas kursy i szkolenia realizowane są w następujących formach:

– otwarte szkolenia stacjonarne – wydarzenia powtarzane cyklicznie, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem oraz zakresem tematycznym. Szkolenia są dostępne dla wszystkich zainteresowanych przedmiotowym obszarem wiedzy, realizowane w siedzibie firmy BIATECH.

– zamknięte szkolenia wyjazdowe – indywidualnie przygotowana oferta szkoleniowa, wyłącznie dla pracowników na terenie określonego zakładu pracy.

– szkolenia on-line:
• konserwator pneumatycznych i elektrycznych systemów oddymiania,
• konserwator drzwi, bram i innych zamknięć ppoż.

Nauka odbywa się na platformie edukacyjnej BIATECH na podstawie obszernego i wartościowego kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej, zakończona testem wiedzy on-line.

• Konserwator hydrantów

Szkolenie prowadzone w formie wykładu on-line w czasie rzeczywistym – zagadnienia teoretyczne wraz z prezentacją filmów, obejmujących praktyczne aspekty badania hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych. Kurs zakończony jest testem wiedzy on-line.

– szkolenia E-learning – nauka zagadnień we własnym zakresie, na podstawie udostępnionych materiałów szkoleniowych i prezentacji multimedialnych zakończona telefonicznym testem sprawdzającym wiedzę.

  • konserwator hydrantów,
  • konserwator gaśnic.

Oferta szkoleń:

SZKOLENIE KONSERWATORÓW HYDRANTÓW
Teoretyczne i praktyczne szkolenie związane z prawidłowym badaniem wydajności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych, przeglądem węży hydrantowych oraz tworzeniem protokołów powykonawczych. Na potrzeby klientów przeprowadzamy również szkolenia obejmujące zakresem tematycznym wyłącznie hydranty zewnętrzne lub wewnętrzne (dotyczy szkoleń zamkniętych).

SZKOLENIE KONSERWATORÓW GAŚNIC
Kurs w zakresie okresowych przeglądów technicznych i napraw podręcznego i przewoźnego sprzętu gaśniczego, uzupełniony o zasady prawidłowego przeprowadzania przeglądów znanych producentów gaśnic.

SZKOLENIE Z OBSŁUGI I NAPEŁNIANIA ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH
Szkolenie ma na celu przygotowanie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do napełniania (azotem, CO2 i powietrzem) ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 do egzaminu teoretycznego i praktycznego przeprowadzanego przez UDT.

SZKOLENIE KONSERWATORÓW SYSTEMÓW ODDYMIANIA
Zakres tematyczny szkolenia szeroko obejmuje problematykę przeglądów i serwisów pneumatycznych i elektrycznych systemów oddymiania.

Szkolenie dostępne również w formie kursu on-line.

SZKOLENIE KONSERWATORÓW DRZWI I INNYCH ZAMKNIĘĆ PPOŻ
Na szkoleniu omawiane są wytyczne w zakresie ochrony ppoż. dotyczące drzwi i innych zamknięć przeciwpożarowych, a także ich właściwy dobór, montaż, przegląd i konserwacja.

Szkolenie dostępne również w formie kursu on-line.

SZKOLENIE KONSERWATORÓW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO
Tematyka szkolenia porusza głównie zasady prawidłowej instalacji i konserwacji oświetlenia awaryjnego wraz z wymaganiami technicznymi, doborem podzespołów i opraw awaryjnych oraz przeglądami.

SZKOLENIE KONSERWATORÓW STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH GAZOWYCH
Uczestnictwo w szkoleniu daje możliwość uzyskania odpowiedniego zakresu wiadomości niezbędnych do profesjonalnej obsługi systemu stałych urządzeń gaśniczych, a w szczególności systemów gaszenia dwutlenkiem węgla, na gazy obojętne (IG) oraz na gaz Novec.

SZKOLENIE W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI I MONTAŻU ZESTAWÓW POMPOWYCH
Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie odpowiedniego zakresu wiadomości niezbędnych do profesjonalnej i kompleksowej obsługi systemów podnoszenia ciśnienia wody, poprzez zapoznanie ich z budową, zasadą działania oraz serwisu zestawów pompowych.