Grafika przedstawia szary prostokąt. W tle widzimy ludzi, wyglądają tak, jakby słuchali wykładu jednego z nich. Białymi literami widnieje napis Szkolenia Stacjonarne i Wyjazdowe

konserwator

hydrantów

konserwator

gaśnic

konserwator

systemów oddymiania

konserwator

oświetlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego

konserwator

drzwi i zamknięć
przeciwpożarowych

konserwator

stałych urządzeń
gaśniczych gazowych

szkolenie

w zakresie przeglądów,
konserwacji i montażu
zestawów pompowych

Szkolenie

z obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych

(Egzamin UDT)

online

konserwator

systemów oddymiania

konserwator

drzwi i zamknięć ppoż.

konserwator

Hydrantów

online

konserwator

hydrantów

konserwator

gaśnic