підвищити свою кваліфікацію

ПОЛОЖЕННЯ
Навчання BIATECH sp. z o.o.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ

ОРГАНІЗАТОР

Організатором навчального курсу є компанія BIATECH sp. z o.o. з місцезнаходженням за адресою: Szosa Baranowicka 40, 15-521 Zaścianki, NIP 5423235931, REGON 200834957, KRS 0000497538, статутний капітал 200 000,00 злотих.

НАВЧАННЯ

1 Організатор проводить навчальні курси в обсязі та в терміни, детально описані в навчальній пропозиції, доступній на сайті https://szkoleniabiatech.pl/.

2 Пропозиція щодо навчання повинна містити: вартість навчання, тему, програму, дату та місце проведення навчання.

(3) Учасником навчального курсу є будь-яка повнолітня особа, яка була зареєстрована для участі в навчальному курсі за посередництвом Роботодавця.

4. замовник - фізична особа або роботодавець Учня, який подає заявку на навчання.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО УЧАСТЬ

(1) Участь у навчальному курсі залежить від підтвердження Організатором участі у формі заявки та оплати Покупцем проформа-рахунку.

(2) Подаючи заявку, ви приймаєте умови участі, що містяться в цьому регламенті.

(3) Організатор залишає за собою право відмовити у прийнятті заявки, якщо список Учасників на певну дату тренінгу вже закритий або якщо не набралася мінімальна кількість осіб, встановлена Організатором для даного навчального курсу.

Тим, хто подав заявку на участь у навчальному курсі та здійснив передоплату на вказаний рахунок, організатор надішле підтвердження участі з додатковою організаційною інформацією про навчальний курс електронною поштою не пізніше, ніж за 2 робочі дні до дати початку навчального курсу.

ЦІНИ НА НАВЧАННЯ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

(1) Винагорода організатора включає: участь у тренінгу, канцелярське приладдя, навчальні матеріали, сертифікат, що підтверджує участь у тренінгу, а також витрати на харчування (кава-брейки та обід), згідно з пропозицією тренінгу.

2 Ціни на навчальні курси вказані в польських злотих.

(3) Організатор не забезпечує проїзд або проживання як частину вартості навчання, якщо вони не включені в запропонований тренінг.

4 Оплата за навчання здійснюється на підставі поданої заявки на навчання та рахунку-фактури.

5 Передоплата за навчальний курс у повному обсязі має бути здійснена протягом 10 днів після надсилання Організатором проформа-рахунку на електронну пошту, вказану в анкеті, але не пізніше, ніж за день до дати проведення навчального курсу.

6 Рахунок-фактура з ПДВ буде виписаний і наданий учасникам в кінці навчального курсу або надісланий поштою протягом 7 днів після оплати навчального курсу.

7 Оплата за навчальний курс на підставі рахунку-фактури з ПДВ з конкретною датою платежу можлива лише після попереднього узгодження з Організатором.

ВІДМОВА ВІД ДОГОВОРУ

1 Відмова від Договору має бути надіслана електронною поштою Організатору.

(2) У випадку, якщо Організатор отримає повідомлення про скасування навчального курсу не пізніше, ніж за 7 робочих днів до дати початку навчального курсу, Покупець має право на повернення сплаченої суми.
У разі відмови від участі не пізніше, ніж за 3 робочі дні до дати початку тренінгу, можлива участь у тренінгу на наступну дату тренінгу.
У разі повідомлення про скасування менш ніж за 3 робочі дні до початку навчального курсу, Довіритель несе повну вартість навчального курсу та має можливість взяти участь у наступному навчальному курсі за умови сплати нового внеску (крім випадків, коли причиною скасування є документально підтверджена випадкова подія (нещасний випадок, хвороба, форс-мажорні обставини) Учасника).

(3) Відповідальність сторін за упущену вигоду виключається.

ЗМІНИ В ДАТАХ ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ

1 Організатор залишає за собою право змінити дату проведення тренінгу.

(2) У разі скасування тренінгу Організатором, Організатор повертає Замовнику сплачену ним суму в повному обсязі на вказаний Замовником номер банківського рахунку або, за згодою Замовника, пропонує участь у тренінгу на іншу дату.

(3) Замовник, який оголошує учасників тренінгу, має право змінити осіб, делегованих на тренінг, до початку тренінгу. Зміна повинна бути зроблена в тій же формі, що і повідомлення.

СКАРГИ

Замовник може подати скаргу, надіславши Організатору заяву у формі рекомендованого листа на адресу: BIATECH sp. z o.o., Szosa Baranowicka 40, 15-521 Zaścianki або електронною поштою на адресу szkolenia@biatech.pl

Скарга повинна містити: назву компанії та ім'я та прізвище учасника, контактні дані особи, яка подає скаргу, предмет скарги (назва послуги, дата та місце виконання), змістовне та формальне обґрунтування скарги, очікування від Організатора.

(3) Скарга може бути подана не пізніше 30 календарних днів з дати припинення надання послуги.

(4) Організатор послуги залишає за собою право залишити скаргу без розгляду, якщо вона подана після вищезазначеного терміну.

(5) Постачальник послуг має 14 робочих днів для розгляду скарги, а у випадках, що потребують додаткових розслідувань, термін розгляду може бути продовжений до 21 робочого дня.

6. постачальник послуг має право звернутися до скаржника за додатковими письмовими поясненнями

ВИРІШЕННЯ НЕПЕРЕДБАЧУВАНИХ СИТУАЦІЙ

1 Компанія організовує навчання в навчальних аудиторіях, які відповідають правилам охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки.

2. у разі виникнення ситуацій, що загрожують безпеці учасників, застосовуються правила охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.

3. ця процедура призначена для визначення того, як діяти в непередбачуваних ситуаціях, що виникають у зв'язку з:

3.1 Відсутність/хвороба тренера:
(a) Тренер зобов'язаний негайно повідомити про свою відсутність.
(b) Провайдер тренінгу шукає заміну тренеру.
(c) Якщо заміна неможлива, кожен учасник повинен бути проінформований про це електронною поштою або телефоном якнайшвидше.
d) Якщо інформація про відсутність тренера з'являється в день початку тренінгу і немає можливості організувати заміну, учасники інформуються про це якнайшвидше - телефоном, електронною поштою або текстовим повідомленням.
e) У разі скасування навчального курсу з вини Організатора, нова дата надання послуги призначається за погодженням з клієнтом.

3.2 Відсутність значної частини навчальної групи (80%) через форс-мажорні обставини (наприклад, погана погода, нещасний випадок, поломка транспортного засобу, хвороба) - може бути запропонована тренером:
(а) Здійснення богослужіння для присутніх.
(б) Відкладення навчання.
(c) Зміна форми навчання, якщо така є.

3.3 Участь у тренінгу осіб, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння або не можуть працювати з інших причин:
a) Тренер має право попросити учасника вийти з кімнати і, у виняткових випадках, вимагати, щоб учасник залишив кімнату (якщо поведінка учасника унеможливлює надання послуги). У цій ситуації учасник повинен покрити витрати, пов'язані з його/її участю.
(b) Фасилітатор зобов'язаний повідомити про це Організатора.

3.4 Раптове погіршення здоров'я учасника або нещасний випадок:
a) Тренер викликає швидку допомогу та інформує Організатора про ситуацію.
(b) Якщо немає протипоказань, навчання продовжується для решти групи учасників.
(c) Якщо навчання не може бути продовжено, призначається нова дата його завершення.

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Відповідно до статті 13(1) та (2) Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року, відомого як Загальний регламент про захист даних (далі: GDPR), інформую вас:

Адміністратором ваших персональних даних є компанія BIATECH Sp. z o.o. з місцезнаходженням у Засянках, адреса офісу: вул. Шоса Барановицького, 40, 15-521 Засянки, контактний телефон: 504793107, адреса електронної пошти: poczta@biatech.pl

(2) Персональні дані обробляються в обсязі, наданому вами через форми заявок та інші форми контакту з компанією BIATECH Ltd, з метою надання послуг, пов'язаних з проведенням навчання на підставі статті 6(1)(b) RODO (діяльність, необхідна для виконання договору, стороною якого є суб'єкт даних, або для вчинення дій на вимогу суб'єкта даних до укладення договору), для пред'явлення можливих претензій до Учасника на підставі статті 6(1)(f) RODO (реалізація законних інтересів, що переслідуються контролером), а в разі надання додаткових згод - на підставі статті 6(1)(a) RODO - в обсязі та з метою, зазначеною у змісті цих згод.

3. ваші персональні дані можуть бути розкриті:
- державні органи, уповноважені окремими нормативно-правовими актами, для цілей їхнього судочинства,

- викладачам, інструкторам, тренерам, які співпрацюють з компанією BIATECH sp. z o. o. у проведенні тренінгів,

- іншим зовнішнім суб'єктам, які підтримують компанію BIATECH sp. z o.o. в галузі інформаційних технологій, бухгалтерських послуг або співпрацюють з компанією BIATECH sp. z o.o.

4. ваші персональні дані не будуть передані третім країнам або міжнародним організаціям.

5. персональні дані будуть зберігатися до:
(a) У випадку обробки на підставі згоди - до моменту відкликання згоди,
(b) До тих пір, поки закон передбачає зберігання даних,
в) На період дії строку позовної давності за можливими претензіями, за якими необхідно видалити дані.

6 Ви маєте право на доступ до змісту ваших даних та право на виправлення, видалення, обмеження обробки, право на перенесення даних, право на заперечення та, у випадку додаткової згоди, право на відкликання згоди в будь-який час без впливу на законність обробки, здійсненої на підставі згоди до її відкликання.

(7) Якщо ви вважаєте, що обробка персональних даних, які вас стосуються, порушує положення RODO, ви маєте право подати скаргу на ім'я Голови Управління з питань захисту персональних даних, вул. Ставки 2, 00-193 Варшава.

8 Надання Ваших персональних даних, що містяться в анкеті, є умовою укладення договору. Якщо Ви не надасте свої персональні дані, BIATECH sp. z o.o. не зможе надати послуги, пов'язані з навчальним курсом.

9. ваші дані не будуть використовуватися для автоматизованого прийняття рішень, які ґрунтуються виключно на автоматизованій обробці, включаючи профілювання, і створюють юридичні наслідки щодо вас або аналогічним чином суттєво впливають на вас.

Якщо ви надаєте Адміністратору персональні дані своїх співробітників, довірених осіб, членів органів, асоційованих осіб, підрядників, постачальників або інших осіб, будь ласка, повідомте цих осіб про обсяг наданих даних, мету обробки даних, найменування Адміністратора, принципи обробки даних, що випливають з цього правового повідомлення.

ЧИННІСТЬ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРИ

(1) Цей Регламент застосовується з 12.01.2022.

(2) Зміни до Регламенту набувають чинності з дати, зазначеної Організатором тренінгу, але не менше ніж через 30 днів з дати їх оприлюднення на сайті http://www.biatech.pl.

(3) Внесення змін до Умов не впливає на умови продажу пропонованих послуг та умови будь-яких рекламних кампаній, що стосуються заявок, поданих до дати набрання чинності такими змінами.

4 Регламент було оновлено 12.01.2022 в частині "Заявка на участь".

ПОПРОСИТИ КОНТАКТ

Хочете більше інформації? Залиште нам повідомлення.

15 + 2 =

uk