Szkolenie z obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych

Szkolenie z obsługi i napełniania (azotem, CO2 i powietrzem) ciśnieniowych zbiorników przenośnych (Egzamin UDT)

Celem szkolenia jest przygotowanie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do napełniania (azotem, CO2 i powietrzem) ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 do egzaminu teoretycznego i praktycznego przeprowadzanego przez UDT.
Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia teoretyczne, zgodne z programem UDT, m. in.: omówienie właściwości gazów, wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy, konstrukcje zbiorników i ich zasadnicze parametry oraz czynności kontrolne i robocze przy napełnianiu zbiorników ciśnieniowych. W części praktycznej uczestnicy mają możliwość samodzielnej obsługi i napełniania (azotem, CO2 i powietrzem) zbiorników ciśnieniowych.
Szkolenie skierowane jest do pracowników wielu branż, którzy mają do czynienia z urządzeniami i zbiornikami ciśnieniowymi, a zwłaszcza: konserwatorów gaśnic, osób przygotowujących się do egzaminów do straży pożarnej i dla czynnych zawodowo strażaków, ale też osób zajmujących się montażem instalacji chłodniczych i pomp ciepła, pracowników szpitali i uzdrowisk, osób zatrudnionych w przemyśle spożywczym, pracowników zajmujących się obsługą sprzętu do paintballu itp.
Szkolenie z napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych trwa 1 dzień, a już następnego dnia można przystąpić do egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją UDT, który odbywa się w tej samej lokalizacji, co szkolenie. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnicy otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne, które uprawnia do obsługi i napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych.
Trenerzy prowadzący szkolenie posiadają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, zgodną z zakresem egzaminu.
Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie, a następnie dokonanie przedpłaty. Formalności związane z organizacją egzaminu UDT są po naszej stronie.

Kontakt

Zostaw nam swoje dane,

skontaktujemy się z Tobą.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych