Szkolenie konserwatorów stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Celem szkolenia jest przekazanie specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z instalacją, serwisowaniem, konserwacją oraz naprawami stałych urządzeń gaśniczych gazowych, stosowanych w różnego typu obiektach budowlanych.

Uczestnictwo w szkoleniu daje możliwość uzyskania odpowiedniego zakresu wiadomości niezbędnych do profesjonalnej obsługi systemu stałych urządzeń gaśniczych, a w szczególności:

  • systemów gaszenia dwutlenkiem węgla,
  • systemów gaszenia na gazy obojętne (IG),
  • systemów gaszenia na gaz Novec.

Szkolenie skierowane jest do inżynierów zajmujących się kontrolowaniem lub projektowaniem SUGG, użytkowników i administratorów obiektów, inspektorów nadzoru, pracowników obsługi technicznej SUGG. W szkoleniu mogą uczestniczyć pracownicy firm, jak również osoby indywidualne zainteresowane zdobyciem niezbędnej wiedzy w przedmiotowym zakresie oraz poszerzeniem własnych kwalifikacji.

Szkolenie prowadzi wieloletni praktyk i szkoleniowiec, ze znakomitą znajomością branży ochrony przeciwpożarowej.

Uczestnicy szkolenia uzyskują imienne, bezterminowe zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie instalacji, serwisowania, konserwacji oraz napraw stałych urządzeń gaśniczych gazowych.

Zapraszamy do zapisów poprzez formularz zgłoszeniowy, dotępny na stronie. Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać przedpłaty.

Kontakt

Zostaw nam swoje dane,

skontaktujemy się z Tobą.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych