Kurs konserwatorów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Celem kursu jest przygotowanie uczestników pod względem teoretycznym i praktycznym do badania i konserwacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

W trakcie szkolenia przedstawiane są informacje na temat zasad prawidłowej instalacji i konserwacji oświetlenia awaryjnego wraz z wymaganiami technicznymi, doborem podzespołów, opraw awaryjnych oraz przeglądami. Prezentowane i wyjaśniane są także możliwości rozwiązań, pojawiające się najczęściej błędy, czy problemy.

Szkolenie skierowane jest do konserwatorów odpowiedzialnych za utrzymanie urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, administratorów obiektów budowlanych, rzeczoznawców, a także osób, które są zainteresowane poszerzeniem wiedzy w zakresie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Kurs prowadzony jest przez kompetentnego oraz kontaktowego wykładowcę, we współpracy z firmą EATON.

Uczestnicy kursu otrzymują imienne, bezterminowe zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie konserwacji oświetlenia awaryjnego oraz sporządzone materiały szkoleniowe.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które przesłały formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie internetowej, a także dokonały przedpłaty.

Wyślij wiadomość

Zostaw nam swoje dane,

skontaktujemy się z Tobą.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych