Szkolenie konserwatorów hydrantów

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej na temat zasad prawidłowego wykonywania przeglądów i konserwacji hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych.

Podczas szkolenia zaprezentowane i omawiane są wymagania prawne oraz wiedza techniczna w przedmiotowym zakresie, wynikająca z dokumentów normalizacyjnych, jak też z wieloletnich doświadczeń firmy BIATECH w zakresie prowadzenia konserwacji urządzeń i instalacji ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących, które są zainteresowane nabyciem wartościowej wiedzy i umiejętności, jak też do osób zajmujących się konserwacją instalacji hydrantowych i węży, a chciałyby poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje w zakresie prowadzenia konserwacji hydrantów urządzeniami firmy BIATECH.

Nasi wykładowcy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą.

Uczestnicy szkolenia uzyskują imienne, bezterminowe zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie konserwacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz przygotowane materiały szkoleniowe.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które przesłały formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej i dokonały przedpłaty.

Szkolenie dostępne jest także w formie E-learning.

Kontakt

Zostaw nam swoje dane,

skontaktujemy się z Tobą.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych