Czarno białe zdjęcie przedstawia spotkanie biznesowe. Dwie osoby prezentują coś na tablicy, pozostałe przyglądają się.

Szkolenia stacjonarne i wyjazdowe

Są to cyklicznie powtarzane wydarzenia, które przebiegają zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem oraz zakresem tematycznym. W szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani przedmiotowym obszarem wiedzy, zarówno pracownicy firm, jak i osoby prywatne.
Szkolenia otwarte realizowane są w siedzibie firmy BIATECH, ale możemy przygotować także indywidualną ofertę szkoleniową, wyłącznie dla pracowników na terenie określonego zakładu pracy.

Szkolenie konserwatorów hydrantów

Szkolenie konserwatorów hydrantów

Szkolenie konserwatorów gaśnic

Szkolenie konserwatorów gaśnic

Szkolenie konserwatorów systemów oddymiania

Szkolenie konserwatorów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Szkolenie konserwatorów drzwi i zamknięć przeciwpożarowych

Szkolenie konserwatorów stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Szkolenie w zakresie przeglądów, konserwacji i montażu zestawów pompowych

Kontakt

Zostaw nam swoje dane,

skontaktujemy się z Tobą.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych